Çalışma Saatleri

P.Tesi - Pazar: 8:00 - 20:00

Mail

info@lotusveterinerlik.com

Pet Genel Cerrahisi - Pet cerrahi operasyonları

AnaSayfa / Genel Cerrahi

Images
Profesyonel Pet Hizmetlerimiz

Pet Genel Cerrahisi

Genel Cerrahi tıbbın önemli ve geniş kapsamlı alanlarından biridir. Veteriner Hekimlikte Cerrahi Uzmanlığı İnsan Hekimliğindeki Genel cerrahi, göğüs cerrahisi, kalp damar cerrahisi, nöroşirurji, beyin cerrahisi, üregenital cerrahi, fizik tedavi, anesteziyoloji ve reanimasyon, ortopedi, kulak burun boğaz, göz hastalıkları, gastroenteroloji vb. bir çok uzmanlık alanını içerdiğinden önemli ve kapsamlı bir uzmanlık dalıdır.

İlgi alanına giren organların ve bunların hastalıkları ve tedavilerinin çeşitliliği ve bu alanlarda süratle gelişen teknoloji, cerrahi teknik uygulamalar ve hızla biriken yeni bilgi Uzman olmayan pratisyen bir veteriner hekimin birkaç küçük minör maniplasyon dışında sağlıklı

cerrahi beceri gösterebilmesini nerede ise imkansız kılmakta veyahutta deneme yanılma yolu ile can dostlarımızın acı çekmesine, sakat kalmalarına veya hayatlarını kaybetmelerine neden olmaktadır. Bu nedenle günümüz Modern Tıp anlayışında Cerrahi önemli bir uzmanlık alanıdır ve operatif müdahalelerin mutlaka uzman cerrahlar tarafından yapılması genel kabul gören bir anlayıştır.

Genel cerrahi, vücutta sistemik ve yerel sorunların cerrahi yöntemlerle tedavisi yanında, genel prensipler (yara iyileşmesi, yaralanmaya metabolik ve endokrin cevap gibi) konuları içeren ve gelişimleri açısından pek çok cerrahi ve temel tıp dalını etkilemiş bir teknik disiplindir. Cerrahi, tıbbın en eski dallarından biri olup ilaçla ya da diğer tedavi yöntemleriyle iyileştirilemeyen hastalıkların, yaralanmaların, vücuttaki yapı bozukluklarının ameliyatla onarılması ya da hastalıklı organın kesip çıkarılarak doğal ve uygun şekline dönüştürülmesi esasına dayanır.